home

werkgeversvereniging uitgeverijbedrijf

De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) sluit namens werkgevers in de sector Uitgeverijbedrijf de cao’s af. De WU kwam op 1 januari 2013 tot stand.
Tot 2013 lag de bevoegdheid tot onderhandeling over en het afsluiten van  cao’s in de sector Uitgeverijbedrijf bij de brancheverenigingen van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV, thans de Mediafederatie). De WU is in het leven geroepen om het cao-overleg aan werkgeverszijde te stroomlijnen. De WU opereert zelfstandig naast de Mediafederatie.

Sinds 1 juli 2015 geldt nog maar één cao in de sector: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB). De CAO-UB is de rechtsopvolger van zeven cao’s die voorheen in de sector golden.
De CAO-UB biedt een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en regelingen voor alle functiegroepen in de sector. Specifieke onderwerpen kunnen in aansluiting op de CAO-UB per bedrijf worden afgesproken.