Naar hoofdinhoudwerkgeversvereniging
uitgeverijbedrijf

Cao voor het Uitgeverijbedrijf

Samen werken we aan uw cao

Samen werken we aan uw Cao

De WU kwam op 1 januari 2013 tot stand. Tot 2013 lag de bevoegdheid tot onderhandeling over en het afsluiten van cao’s in de sector Uitgeverijbedrijf bij de brancheverenigingen van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV, thans de Mediafederatie). De WU is in het leven geroepen om het cao-overleg aan werkgeverszijde te stroomlijnen. De WU opereert zelfstandig naast de Mediafederatie.

Sinds 1 juli 2015 geldt nog maar één cao in de sector: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (cao-UB). De cao-UB is de rechtsopvolger van zeven cao’s die voorheen in de sector golden.
De cao-UB biedt een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en regelingen voor alle functiegroepen in de sector. Specifieke onderwerpen kunnen in aansluiting op de cao-UB per bedrijf worden afgesproken.

Meer over de WU