Naar hoofdinhoudwerkgeversvereniging
uitgeverijbedrijf

Over de WU

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf

Per 1 januari 2013 hebben het NUV (thans de Mediafederatie) en zijn brancheverenigingen hun activiteiten op het terrein van collectieve arbeidsvoorwaarden ondergebracht in de WU. Daardoor zijn de procedures rondom het cao-overleg vereenvoudigd.

Het bestuur van de WU stelt het cao-mandaat vast op voorstel van de Bestuurscommissie Sociaal Beleid (BSB) en verleent dat mandaat vervolgens aan een werkgeversdelegatie, die (eveneens op voorstel van de BSB) door het WU-bestuur is benoemd. De Algemene Ledenvergadering moet de uiteindelijke cao goedkeuren, op voorstel van het bestuur. Daarna sluit het bestuur formeel de overeenkomst.