Naar hoofdinhoudwerkgeversvereniging
uitgeverijbedrijf

Cao

De WU onderhandelt samen met FNV Media en Cultuur, CNV Vakmensen, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten over de cao voor het Uitgeverijbedrijf (cao-UB). Deze cao biedt een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en regelingen voor alle functiegroepen in de sector. Specifieke onderwerpen zaken kunnen per bedrijf worden afgesproken.

Meer informatie over de cao-UB vindt u op de website van sociale partners in het Uitgeverijbedrijf.