Naar hoofdinhoudwerkgeversvereniging
uitgeverijbedrijf

Kennisdocument ′Premiedifferentiatie WW’ aangepast

Sinds 1 januari 2020 zijn er twee verschillende WW-premiepercentages: een hoge en een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW). In de praktijk leven er veel vragen over wanneer welke premie verschuldigd is.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom een kennisdocument gemaakt, die geregeld een update ondergaat. Het kennisdocument ′Premiedifferentiatie WW′ gaat nader in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW, en verduidelijkt een aantal situaties met urenwijzigingen. Onlangs is een nieuwe update van het kennisdocument gepubliceerd: versie 1.7 van september 2023 waarin ook de wijzigingen t.o.v. versie 1.6 staan vermeld.

 

Bron: AWVN en Ministerie van SZW