home

werkgeversvereniging
uitgeverijbedrijf

De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) kwam op 1 januari 2013 tot stand en is in het leven geroepen om in de uitgeverijsector het cao-overleg aan werkgeverszijde te stroomlijnen. Een werkgeversvereniging met de bevoegdheid tot onderhandeling over en het afsluiten van cao’s in de sector Uitgeverijbedrijf moet de procedures en organisatiestructuur rond het cao-overleg vereenvoudigen.

De WU streeft naar en zet zich in voor een sectorbrede raam-cao, die de zes bestaande cao’s moet gaan vervangen. In 2012 hebben sociale partners een intensieve verkenning hiernaar uitgevoerd. De raam-cao biedt op hoofdlijnen een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en regelingen voor alle beroepsgroepen in de sector. Specifieke zaken kunnen aansluitend per beroepsgroep of per bedrijf geregeld worden.

Totdat de branchebrede cao een feit is, sluit de WU de zes bestaande cao’s in de sector af. Voorheen lag die bevoegdheid bij de groepsverenigingen van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). De WU opereert zelfstandig naast het NUV.