Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 van kracht

Vandaag treedt de Wet werk en zekerheid (Wwz) volledig in werking, waarmee er veel verandert in het arbeidsrecht.

Bosch Advocaten, partner van het NUV op sociaal-juridisch terrein, heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die de Wwz met zich meebrengt.

Meer informatie >>