Sectorplan Uitgeverijbedrijf ontvangt ruim 6 miljoen subsidie

Op 11 september 2014 heeft het Agentschap van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de definitieve beschikking afgegeven voor het sectorplan Uitgeverijbedrijf. De omvang van de subsidie bedraagt ruim 6 miljoen euro. Dit beslaat 50 procent van de totale kosten die in het sectorplan voor diverse maatregelen zijn opgenomen.

Regeling cofinanciering sectorplannen

In 2013 heeft minister Asscher van SZW heeft de ‘Regeling cofinanciering sectorplannen’ in het leven geroepen om in crisistijd de werkgelegenheid te stimuleren. Daarvoor is 590 miljoen euro beschikbaar gesteld aan deelnemende sectoren om activiteiten in 2014 en 2015, zoals van-werk-naar-werk-begeleiding en scholing, te cofinancieren.

Sectorplan Uitgeverijbedrijf

Ook de uitgeverijsector kampt met arbeidsmarktproblemen, onder meer door een sterke daling in oplagecijfers, advertentie-inkomsten en consumentenbestedingen. Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft op verzoek van de leden het initiatief genomen tot een sectorplan voor het uitgeverijbedrijf, dat door het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf als hoofdaanvrager is ingediend bij SZW. Doel van het sectorplan is om de problemen in de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Gezamenlijk willen werkgevers en werknemers zich maximaal inspannen om bij te dragen aan een succesvolle transitie van het uitgeverijbedrijf.

De maatregelen in dit sectorplan betreffen onder meer werk-naar-werktrajecten, scholing en duurzame inzetbaarheid op lange termijn en vormen een aanvulling op reeds bestaande voorzieningen.

Uitvoering sectorplan

Voor de uitvoering van het sectorplan wordt een projectorganisatie ingesteld, dat onder leiding en toezicht van het Bedrijfstakbureau Uitgeverijbedrijf zal opereren.  NUV Academy organiseert op 14 oktober aanstaande een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden in de uitgeverijsector. Een uitnodiging daarvoor zal op korte termijn worden uitgestuurd.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf.