Programma ‘Werkgevers gaan inclusief’

Met het programma Werkgevers gaan inclusief ondersteunt AWVN werkgevers, die in hun onderneming ruimte willen maken voor mensen met een beperking. Leden van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) kunnen aan dit programma deelnemen.  Groepen van minimaal tien werkgevers worden in vier tot vijf sessies begeleid bij het scheppen van voorwaarden, het vinden van mogelijkheden en tot slot het formuleren van hun ambitie – hoeveel banen de werkgever in de komende jaren beschikbaar kan maken voor de doelgroep van de Participatiewet.

Businesscase voor werkgevers
Het onderzoek dat Werkgevers gaan inclusief vorig jaar heeft uitgevoerd, wees uit dat er een sluitende businesscase mogelijk is voor werkgevers bij het aan de slag helpen van mensen met een beperking. De resultaten van dit onderzoek vindt u terug in een brochure en in een video.

Doelgroepen, stappenplannen, instrumenten en tegemoetkomingen
Werkgevers die hun ambitie geformuleerd hebben, willen weten om welke doelgroepen het nu precies gaat, wat de juiste stappen zijn en op welke instrumenten en tegemoetkomingen zij mogen rekenen. Daartoe is de publicatie Mensen met een beperking aan de slag helpen een informatief hulpmiddel.