Premiepercentages
per 1 januari 2016

Voor het jaar 2016 zijn de premiepercentages voor de verschillende cao fondsen vastgesteld. Aangezien in september 2015 door cao partijen overeenstemming is bereikt over de cao voor het Uitgeverijbedrijf (cao UB) 2015-2017 zijn fondsbenamingen, waar nodig, aangepast.

Voor het overzicht met de premies sociale verzekeringen per 1 januari 2016 verwijzen wij naar de publicatie van de Staatscourant.