Premiepercentages per 1 januari 2015

Voor het jaar 2015 zijn de premiepercentages voor de verschillende cao fondsen vastgesteld. Voor het overzicht met de premies sociale verzekeringen per 1 januari 2015 verwijzen wij naar de publicatie van de Staatscourant.