Premiepercentages en rekenregels per 1 januari 2018

Voor het jaar 2018 zijn de premiepercentages voor de verschillende cao-fondsen vastgesteld. De premies zijn gebaseerd op de cao voor het Uitgeverijbedrijf en gelden per 1 januari 2018.
Ook zijn de rekenregels per 1 januari 2018 bekend. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

Ledenbrief WU Premies 2018
Bijlage+Rekenregels+januari+2018
RR+jan+2018+bijlage+II.1-II.3-2
RR+jan+2018+bijlage+II.4-II.6-2