Premiepercentages
per 1 januari 2017

Voor het jaar 2017 zijn de premiepercentages voor de verschillende cao fondsen vastgesteld. De premies zijn gebaseerd op de CAO voor het Uitgeverijbedrijf en gelden per 1 januari 2017. Ook zijn de rekenregels per 1 januari 2017 bekend. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2017 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.