bestuur

bestuur

Het bestuur van de WU bestaat uit een voorzitter en negen leden:

drs. D.J. (Derk) Haank – voorzitter
P. (Peter) Backx (Wolters Kluwer Nederland)
R. (Rien) van Beemen (NDP Nieuwsmedia)
L. (Laura) Hassink (MVW)
J. (Jeroen) Kuerble (GEU)
L.A.J. (Luc) van Os (MMA)
G. (Gieta) Veersma (Sanoma Media Netherlands)
T. (Thys) VerLoren van Themaat (Uitgeverij Verloren)
drs. G. (Geneviève) Waldmann (GAU)