Onderhandelingsresultaten CAO voor het Uitgeverijbedrijf (2015) en huidige 6 cao’s (2014)

De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) heeft op 3 oktober 2014 met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt over één cao voor de gehele uitgeverijsector: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Deze gaat in per 1 januari 2015. Daarnaast heeft de WU een onderhandelingsresultaat bereikt over de huidige zes cao’s in de uitgeverijsector (CAO’s BTU, DU, DJ, PU, OP en VAK) in 2014. De resultaten worden binnenkort aan de leden van de betrokken cao-partijen ter goedkeuring voorgelegd.

Met het onderhandelingsresultaat over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf is een mijlpaal bereikt in een proces dat in 2011 door de betrokken partijen, aanvankelijk als een gezamenlijke studie naar een raam-cao, is ingezet. De CAO voor het Uitgeverijbedrijf vervangt per 1 januari 2015 zes cao’s (CAO’s BTU, DU, DJ, PU, OP en VAK) in de sector uitgeverijbedrijf en bevat een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en -regelingen voor alle beroepsgroepen in de sector.

De WU is in 2013 afgesplitst van branchevereniging het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en sluit sindsdien namens werkgevers zelfstandig de cao’s in de sector af. De onderhandelingsresultaten zijn bereikt met de werknemersorganisaties FNV KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Persbericht-Onderhandelingsresultaten-2014
Onderhandelingsresultaat-2014-BTU-DU–07-10-2014–def
Onderhandelingsresultaat-2014-DJ-PU-OP-VAK–07-10-2014–def