Onderhandelingsresultaat CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Op 6 juli 2015 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en van FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB).

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 28 februari 2017 en vervangt de zes bestaande cao’s binnen de uitgeefsector. Meer informatie over het onderhandelingsresultaat vindt u op de website van het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf.

Het onderhandelingsresultaat wordt nu door cao-partijen aan de besturen en leden voorgelegd ter goedkeuring. Na de formele goedkeuringsprocedure, die naar verwachting in de loop van augustus zal zijn afgerond, wordt de cao met terugwerkende kracht tot 1 juli ingevoerd.

Na goedkeuring zal het NUV zijn leden via een aantal roadshows in september en oktober informeren over de invoering, implementatie en consequenties van de nieuwe cao. De directies van de NUV-lidbedrijven ontvangen deze maand nadere informatie over de roadshows.