Naar hoofdinhoudwerkgeversvereniging
uitgeverijbedrijf

STAP-regeling herstart op 28 februari

Op dinsdag 28 februari 2023 om 10.00 uur kan het STAP-budget (Stimulering ArbeidsmarktPositie) weer worden aangevraagd. De afgelopen weken heeft het ministerie van SZW, samen met partners binnen STAP, maatregelen genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget te voorkomen.

 Vanaf 28 februari 2023 gaan de volgende maatregelen in:

Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.

  • De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.

  • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.

  • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden (op basis van risicogericht onderzoek of meldingen) gevraagd hun activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.

  • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.

  • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

  Maatregel die per 1 mei 2023 ingaat:

  • De scholingsdefinitie wordt aangescherpt. Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst, voor STAP-budget in aanmerking. Lezingen vallen bijvoorbeeld niet onder deze definitie.

Het ministerie van SZW heeft de website hoewerktnederland.nl ontwikkeld waarmee bedrijven hun medewerkers goed en tijdig kunnen informeren over de subsidieregelingen om een opleiding of cursus te volgen.

Het STAP-budget is een lerende regeling. Dat betekent dat de regeling continu wordt geëvalueerd en verbeterd. Zo komen er later dit jaar extra middelen binnen het STAP-budget vrij voor mensen met maximaal een MBO 4-diploma, wordt er gekeken naar het mogelijk maken van subsidies voor meerjarige scholing via STAP en komen er strakkere regels rond buitensporige prijsverhogingen voor scholingsactiviteiten.

De aanvraag voor het STAP-budget gaat via het STAP-portaal: https://www.stapuwv.nl/login Voor de aanvraag dient de medewerker eerst te beschikken over een DigiD en het STAP-aanmeldbewijs van de opleider. Dit bestand moet worden geüpload bij de aanvraag. De erkende opleiders zijn te vinden via: https://www.stapuwv.nl/p/scholings-register?29-1.-components-1-component-agePopup-ageForm

Bron: Rijksoverheid.nl