Naar hoofdinhoudwerkgeversvereniging
uitgeverijbedrijf

Samen verdienvermogen vergroten

Op 14 december ’22 is de Arbeidsvoorwaardennota 2023 verschenen van de AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW. De Nederlandse welvaart staat onder druk door hoge inflatie, laag consumentenvertrouwen en langdurig achterblijven van de arbeidsproductiviteitsgroei, aldus de werkgeversverenigingen.

 “We moeten vooral zorgen dat de loonontwikkeling de inflatie de komende periode niet verder opstuwt. Om de dreigende recessie op te vangen, moeten werkgevers en werknemers het arbeidsvoorwaardenoverleg gebruiken om samen het verdienvermogen van Nederland op peil te houden.” In de Arbeidsvoorwaardennota 2023 onder de titel ‘In goede aarde’ wordt het jaarlijkse advies aan cao-onderhandelaars verstrekt.

Bron: AWVN