Naar hoofdinhoudwerkgeversvereniging
uitgeverijbedrijf

Internetconsultatie Subsidieregeling STAP-budget

In het coalitieakkoord is opgenomen dat permanente scholing via leerrechten zal worden bevorderd. Deze beschikbare middelen voor leerrechten worden ingezet voor mensen die minder reguliere scholing hebben genoten, tot maximaal een afgeronde mbo4 opleiding. Om dit invulling te geven kan de Subsidieregeling STAP-budget worden gebruikt. Daartoe wordt een wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget en een wijziging van het Besluit Register Onderwijsdeelnemers voorgesteld en via een internetconsultatie ter beoordeling aan u voorgelegd.

Met de wijzigingsregeling worden extra middelen toegevoegd aan de Subsidieregeling STAP-budget. Mensen die het meeste baat hebben bij leren en ontwikkelen, nemen hier nu namelijk het minst aan deel.

In de aanvraagtijdvakken van de Subsidieregeling STAP-budget in 2022 was het STAP-budget steeds binnen een korte tijd uitgeput. De belangstelling voor het STAP-budget is groot en wordt aangevraagd door mensen met alle opleidingsniveaus. Uit de gebruikscijfers van de aanvraagperiodes 2 tot en met 4 van STAP in 2022 blijkt dat gemiddeld ongeveer de helft van de personen aan wie een STAP-budget is toegekend, beschikt over maximaal een afgeronde mbo4-opleiding. Met de aanvullende middelen die met deze wijzigingsregeling worden toegevoegd kan deze doelgroep extra gestimuleerd worden.

 Einddatum consultatie     25-01-2023