Naar hoofdinhoudwerkgeversvereniging
uitgeverijbedrijf

Cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 is algemeen verbindend verklaard

Op 23 mei 2022 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 algemeen verbindend verklaard. Op 27 mei 2022 is het besluit gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 11646.

Dat betekent dat op 28 mei 2022 tot en met 31 december 2023 de meeste cao-artikelen, waaronder de loontabellen én de loonstijgingen per 1 juli 2022 met 2,9% en per 1 april 2023 met 2,6%, door alle werkgevers en werknemers, die onder de werkingssfeer van de cao vallen, moeten worden toegepast.