Goedkeuringsprocedure onderhandelingsresultaat CAO Uitgeverijbedrijf positief afgerond

Begin oktober 2014 bereikte de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) met de vakbonden een onderhandelingsresultaat over één cao voor de gehele uitgeverijsector: de CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Op 15 december, is bekend geworden dat de leden van alle betrokken cao-partijen ook akkoord zijn met het behaalde cao-resultaat.

CAO voor het Uitgeverijbedrijf

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf  die per 1 januari 2015 van kracht is, komt tegemoet aan de behoefte van zowel werknemer als werkgevers aan meer flexibele arbeidsvoorwaarden. Enerzijds bevat de nieuwe cao een uniform pakket van arbeidsvoorwaarden en -regelingen voor alle beroepsgroepen in de sector. Voor de journalistieke beroepsgroep zijn aanvullend specifieke arbeidsvoorwaarden opgenomen. Anderzijds biedt de cao iedere onderneming in de uitgeverijsector veel ruimte voor eigen beleid en maatwerk voor de individuele werknemer om zijn arbeidsvoorwaarden zo specifiek mogelijk  in te richten. De CAO voor het Uitgeverijbedrijf sluit daarmee goed aan op de ontwikkelingen in het medialandschap.

Uitvoerings- en invoeringsafspraken

De onderhandelingsresultaten en overige afspraken zijn te raadplegen op de website van Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf. Omdat het goedkeuringstraject meer tijd in beslag heeft genomen dan was voorzien, is er niet voldoende tijd om vóór 1 januari aan alle vervolgafspraken invulling te geven. Op dit moment vindt overleg plaats over de diverse uitvoerings- en invoeringsafspraken,  inclusief de overgangsbepalingen, om de transformatie naar de nieuwe cao, soepel te laten verlopen.

Cao Roadshows

Om meer bekendheid te geven aan de CAO voor het Uitgeverijbedrijf heeft NUV Academy, het professionaliseringsprogramma van het NUV, een viertal roadshows georganiseerd voor leden van het NUV dan wel de WU. De reacties tijdens deze goed bezochte bijeenkomsten op het onderhandelingsresultaat zijn tot nu toe erg positief.