Formeel akkoord CAO voor het Uitgeverijbedrijf (CAO-UB)

Per 8 september 2015 is formeel akkoord bereikt over de CAO voor het Uitgeverijbedrijf 2015-2017. Alle bij deze cao betrokken partijen (Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf, FNV-KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten) hebben op 8 september hun goedkeuringprocedures over het onderhandelingsresultaat d.d. 6 juli 2015 met een positief resultaat afgerond. Dat betekent dat de ‘CAO voor het Uitgeverijbedrijf’ nu formeel tot stand is gekomen.

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf is de rechtsopvolger van de zes cao’s die tot en met 31 december 2014 in de sector Uitgeverijbedrijf van kracht waren. De doelgroepen uit de vroegere cao’s zijn in deze cao benoemd als functiegroepen. Belangrijke winst is de flexibiliteit voor zowel de onderneming als voor de werknemer, om de arbeidsvoorwaarden naar wens in te richten.

Basisregeling
De cao biedt een arbeidsvoorwaardenpakket dat binnen ondernemingen als een basisregeling kan worden toegepast. Voor de onderneming bestaat ook de mogelijkheid om op veel onderwerpen van de cao af te wijken en eigen afspraken te maken. Afhankelijk van het onderwerp vindt in het voorkomende geval overleg plaats met de vakorganisaties, met de medezeggenschap  of met de individuele werknemer.

Basisbepalingen en specifieke functiegroepbepalingen
De arbeidsvoorwaarden in de cao zijn verdeeld over basisbepalingen, die gelden voor alle werknemers die onder de cao vallen, en functiegroepbepalingen, die alleen betrekking hebben op de werknemers die onder een bepaalde functiegroep vallen. De functiegroepbepalingen gelden in aanvulling op de basisbepalingen, maar soms ook in afwijking van de basisbepalingen.

Persoonlijk keuzebudget (PKB)
Voor de werknemer bestaat er met ingang van 1 januari 2016 een persoonlijk keuzebudget. Dat betekent dat een aantal arbeidsvoorwaarden in geld is vertaald en vervolgens in een persoonlijk budget terecht is gekomen. De werknemer heeft de mogelijkheid om daarmee eigen keuzes te maken. Het bedrag van het persoonlijk keuzebudget kan ook jaarlijks worden uitgekeerd.

Eén cao in twee delen: Deel I Algemeen en Deel II Journalistiek
De CAO voor het Uitgeverijbedrijf is één cao, maar op de website www.uitgeverijbedrijf.nl wordt de cao echter in twee verschijningsvormen getoond:

  • Deel I Algemeen toont alleen de bepalingen die betrekking hebben op de werknemers die geen journalist zijn.
  • Deel II Journalistiek toont alleen de bepalingen die betrekking hebben op de werknemers die journalist zijn.

Wie de website bezoekt dient voorafgaand een keuze te maken tussen ‘Deel I Algemeen’ en ‘Deel II Journalistiek’.