CAO overleg
update april 2014

In vervolg op het bericht van februari jl., informeren wij u graag over de stand van zaken met betrekking tot het gevoerde cao overleg over zowel de raam cao als de verlenging van de cao’s voor het overgangsjaar 2014. Lees verder.