Bundel ‘De cao van de 21ste eeuw’

De CAO voor het Uitgeverijbedrijf, het resultaat van de inspanningen van sociale partners in de sector Uitgeverijbedrijf, is in 2015 bereikt vanuit de overtuiging dat de arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen in de 21ste eeuw meer moeten zijn toegerust op flexibiliteit en maatwerk voor zowel werkgever als werknemer.

Het besef dat de klassieke inrichting van de cao aan vernieuwing toe is, leeft ook bij andere bedrijfstakken en bij grote ondernemingen. AWVN heeft in het najaar van 2015 een bundel gepubliceerd waarin de wording van de ‘cao van de 21ste eeuw’ in een tiental succesverhalen is beschreven.

U kunt deze bundel, waarvan ook het verhaal van de wording van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf deel uitmaakt, hier downloaden.

Bron: Uitgeverijbedrijf.nl